Tootegrupid

 

 

Käte desinfitseerimise vahend geel 5L

Tootekood: 5-DV550
Kaubamärk: Muud
Ühik: tk
Toode on laia bakteritsiidse ja fungitsiidse toimega, hävitab Gram-positiivseid ja Gram-negatiivseid baktereid ( sealhulgas tuberkuloosi tekitaja) , viirusi (HBV, HIV, Rota, Adeno, HCV, MRSA, Herpes simplex). Nahakaitsekomponendid rahustavad nahka ja aitavad kiiresti taastuda naha normaalsel mikroflooral, niiskustasakaalul ning kaitsefunktsioonidel.

KASUTAMINE

Hügieeniliseks käte antispetikaks: kanda kuivadele kätele 3 ml, et käed oleks kaetud ja hõõruda kätesse 30 sek. jooksul.
Kirurgiliseks käte antiseptikaks: kanda kuivadele kätele ja küünarvartele 2 korda 3-6 ml, hõõruda mõlemal korral 45 sek. Toimeaeg käte ettevalmistamiseks kokku 1,5 min.
KOOSTIS
Etanool 73,5% (w/w), nahakaitse komponendid

TURVALISUS

Toode on kergesti süttiv (F). Mitte kasutada lahtise tule juures.
Flam. Liq. 2: H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur. P102: Hoida lastele kättesaamatus kohas. P210: Hoida eemal soojusallikast, kuumadestpindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.
P233: Hoida pakend tihedalt suletuna. P403+P235: Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas. P501: Kõrvaldada sisu/mahutid kooskõlas kehtivate jäätmekäitlusseadustega (Avaldamismärge: RT I 2004, 9, 52, RT I 2006, 33, 254)

STANDARDID

EN 1500, EN 12791
 
Biotsiidiregistreering nr.1665/17